Strona główna - Podstawa programowa


   

 Szkolny zestaw programów nauczania
w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łukowie
został opracowany zgodnie
z nowa podstawą programową

PODSTAWA PROGRAMOWA dla klas I - VI

 

 
 

Copyright © 2008 SP4 Łuków