Samorząd Uczniowski - Klasy I-III - Inne ważne informacje


 

 

 

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

- Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie kształcenia zintegrowanego

- Poszczególne klasy wybierają jednego Przedstawiciela do samorządu uczniowskiego

- Skład samorządu dokonuje sie w drodze wyborów

- Wybiera się czterech Przedstawicieli samorządu

- Kadencja Przedstawicieli samorządu trwa trzy lata. Dopuszcza się zmiany personalne w składzie samorządu.

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017:

Przewodniczący: Karolina Stryjek

Zastępca Przewodniczącego: Nela Bazyluk

 

 

   

Lista gospodarzy klas w roku szkolnym 2016/2017

            Ia    Kacper Powrózek

            Ib    Gabriela Branicka

            IIa  Bartosz Szczepaniak

            IIb   Mateusz Kamecki

            IIc   Aleksandra Gnych

            IId   Aleksandra Kaźmierczak

            IIe   Julia Wolska

            IIIa  Weronika Wójtowicz

            IIIb  Jakub Warowny

            IIIc  Katarzyna Laskowska

            IIId  Aleksandra Ciołek

 

Z  KART  HISTORII  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  KLAS  I-III

   

     Samorząd Uczniowski klas I – III w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łukowie rozpoczął swoją działalność w roku szkolnym 1980/1981. Opiekunkami samorządu były wówczas panie Danuta Szczygielska i Krystyna Kur, od roku 1991. p. D. Szczygielska i p. B. Pilska.

      W 1994r. opiekunkami zostały p. B. Pilska i p. L. Szymańska. Od września 1994r. ukazywało się pismo Samorządu Uczniowskiego klas I – III „Dzwonek”.

      Od 1996 roku w naszej szkole organizowane są Zimowiska dla dzieci. W 1996r. Zimowisko zajęło II miejsce w województwie, a III miejsce w Polsce pod względem atrakcyjność spędzania wolnego czasu.

      Samorząd Uczniowski uczestniczył w szkolnych i ogólnopolskich akcjach charytatywnych „Góra Grosza”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, zbieranie nakrętek dla hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie, akcje tygodnika „Wspólnota”.

      Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach regionalnych i wojewódzkich, co uwiecznione jest w „Kronice Samorządu”. Samorząd klas I-III współpracuje z samorządem klas IV-VI organizując imprezy i uroczystości szkolne np. Ślubowanie klas I, Święto Szkoły, spotkania widowiskowo-jasełkowe o Bożym Narodzeniu. Co roku organizujemy konkursy plastyczne, literackie i sportowe.

      Uczniowie naszej szkoły prezentują swoje zdolności wokalne i taneczne podczas obchodów Dni Łukowa, Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Umysłową, Pikniku Integracyjnego. W czasie swojej działalności Samorząd Uczniowski klas I – III ma szczególne zasługi i osiągnięcia. O licznych sukcesach czytamy w „Tygodniku Siedleckim”, Tygodniku „Wspólnota”, Nowej Gazecie Łukowskiej.

       Zapiski ważniejszych wydarzeń szkolnych przedstawione są w „Kronice samorządu”.

 

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego klas I – III

Bożena Pilska

Małgorzata Rzepko

 

 

 

Copyright © 2008 SP4 Łuków