Pracownicy - Bieżący rok szkolny - Nauczyciele


 

Szkoła jest instytucją, która ma na celu wyposażenie dziecka w niezbędną wiedzę, umiejętności i nawyki. Dlatego na pierwsze miejsce wysuwa się funkcja dydaktyczna szkoły obok funkcji wychowawczej i opiekuńczej. To właśnie nauczyciel pełni rolę kierowniczą w procesie dydaktyczno - wychowawczym. Prawidłowy przebieg tego procesu warunkują dobrze wykwalifikowani pod względem metodycznym i merytorycznym nauczyciele, którzy przy zastosowaniu odpowiednich form i metod nauczania wszechstronnie rozwijają możliwości edukacyjne uczniów. Dbają oni również o własny rozwój zawodowy, zdobywając kolejne szczeble awansu zawodowego.
            Najważniejszymi podmiotami szkoły współdziałającymi ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia są: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski.

 

DYREKTOR SZKOŁY WICEDYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Pogodzińska mgr Elżbieta Kur

 

Nauczyciele zatrudnieni w szkole w roku szkolnym 2016/2017

 

 

kształcenie zintegrowane

§  mgr Agnieszka Jezierska

§  mgr Jadwiga Kondratowicz

§  mgr Ewa Makosz

§  mgr Bożena Pilska

§  mgr Małgorzata Rzepko      

§  mgr Mirosława Sekita

§  mgr Jolanta Smyk

§  mgr Ewa Ścioch

§  mgr Monika Wolanin-Drozd

§  mgr Jadwiga Wójcikowska

§  mgr Anna Wójtowicz

§  mgr Anna Zabłocka

język polski

§  mgr Agnieszka Bryła

§  mgr Dorota Nurzyńska

§  mgr Joanna Olszewska

§  mgr Agnieszka Wardak

§  mgr Iwona Zubkiewicz

język angielski

§  mgr Marta Brońska

§  mgr Agnieszka Chernik

§  mgr Agnieszka Gaja-Michalak

§  mgr Renata Michalak

§  mgr Małgorzata Tomczak

język niemiecki

§  mgr Agnieszka Chudzik

§  mgr Marek Krasuski

§  mgr Agnieszka Niedźwiedź

historia

§  mgr Zbigniew Janaszek

§  mgr Elżbieta Pogodzińska

przyroda

§  mgr Joanna Borkowska

§  mgr Elżbieta Kur

matematyka

§  mgr Rafał Borkowski

§  mgr Agata Niewęgłowska

§  mgr Beata Piskorz

§  mgr Anna Słomka

zajęcia komputerowe

§  mgr Grzegorz Dziewulski

§  mgr Anna Słomka

zajęcia techniczne

§  mgr Andrzej Mojzych

wychowanie fizyczne

§  mgr Magdalena Kołodziej

§  mgr Edyta Kozłowska

§  mgr Jakub Ostrowski

§  mgr Adam Marciniuk

plastyka

§  mgr Dorota Kondracka

muzyka

§  mgr Magda Kołodziej

§  mgr Anna Lech

§  mgr Przemysław Oskroba

religia

§  mgr Jolanta Nazarko

§  mgr Bożena Pietrzak

§  mgr ks. Paweł Padysz

wychowanie do życia w rodzinie

§  mgr Zbigniew Janaszek

nauczyciele wspomagający

§  mgr Aneta Bielecka

§  mgr Marzenna Grzejdak

§  mgr Monika Jaworska

§  mgr Elżbieta Kobińska

§  mgr Anna Lech

§  mgr Małgorzata Stryjek

§  mgr Elżbieta Wereszczyńska

nauczyciele bibliotekarze

§  mgr Anna Chromiak

§  mgr Aneta Borkowska

wychowawcy  świetlicy

§  mgr Aneta Borkowska

§  mgr Elżbieta Kiergielewicz

§  mgr Anna Zabłocka

logopeda

§  mgr Monika Dzięgielewska

 

pedagog

§  mgr Agnieszka Chudzik

 

psycholog

§  mgr Agnieszka Zaniewicz

§  mgr Ilona Kowalska

 

 

   

 

 

 

 
 

Copyright © 2008 SP4 Łuków