Biblioteka - Informacje


   

 

 

 

 

     W bibliotece prowadzone są zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem księgozbioru podręcznego i komputerów.

     W tym roku szkolnym w bibliotece odbywają się zajęcia biblioterapeutyczne w ramach projektu „ Dla każdego coś innego…” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów klas I-III.  

     Ponadto Klub Miłośników Książki ma swe spotkania ( do wyboru dla chętnych dzieci) w każdą środę o godz.11.35  lub piątek o godz. 14.20.                     

    Oprócz zajęć całorocznych nauczyciele bibliotekarze będą też organizowali zajęcia cykliczne np. afiszowe konkursy ortograficzne dla klas czwartych. Informacje o nich będą umieszczane na gazetce „ Wieści Biblioteczne” znajdującej się obok pokoju nauczycielskiego.

     Zainteresowanych serdecznie zapraszamy więc do przeglądania naszej gazetki informacyjnej oraz korzystania z proponowanych zajęć.

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

2. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku, poza środą (dzień pracy wewnętrznej).

3. Zasady korzystania z biblioteki:

  • uczniowie z księgozbioru podręcznego korzystają na terenie czytelni
  • jednorazowo wypożyczyć można 3 książki na okres 2 tygodni, (za zgodą bibliotekarza możliwe są odstępstwa od tej reguły)
  • zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością, dlatego wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem
  • wszelkie zauważone uszkodzenia wypożyczonych książek, czasopism itp. należy zgłaszać bibliotekarzowi
  • uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza
  • wszystkie wypożyczone książki muszą wrócić do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego

4. Ponieważ stanowisko udostępniania zbiorów i komputery tworzące MCI znajdują się w czytelni szkolnej, wszyscy użytkownicy biblioteki muszą zachować ciszę, by sobie wzajemnie nie przeszkadzać.

5. Ze względu na bezpieczeństwo zbiorów bibliotecznych kategorycznie zabronione jest:

  • spożywanie posiłków w czytelni a także wnoszenie do biblioteki jedzenia i napojów
  • przebywanie w czytelni w ubraniach wierzchnich

REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO

1. Z Multimedialnego Centrum Informacyjnego mogą korzystać  uczniowie SP 4 i ich rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.

2. Wszyscy korzystający z komputerów maja obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin akceptując tym samym regulamin.

3. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Pierwszeństwo w korzystaniu z MCI mają nauczyciele i uczniowie przygotowujący się do zajęć szkolnych.

4. Uczniowie, którzy grają w gry komputerowe mogą wykorzystywać stanowisko komputerowe w czytelni jedynie godzinę zegarowa dziennie.

5. Uczniowie mogą używać własnych czystych płyt CD za zgodą opiekuna MCI.

6. Użytkownik MCI musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel bibliotekarz może udzielić pomocy w tym zakresie, jeżeli aktualnie dysponuje czasem.

7. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się maksymalnie jedna osoba.

8. Wszelkie nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

9. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik.

10. Zabrania się kategorycznie przeglądania stron i grania w gry prezentujących treści nieetyczne ( przemoc, pornografia).

11. W przypadku naruszenia zasad regulaminu nauczyciel bibliotekarz ma prawo przerwać pracę użytkownika oraz wyznaczyć mu czasowy zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego.

 

 

 

 
 

Copyright © 2008 SP4 Łuków